Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka

   

Dne 22.4. proběhlo v prostorách odborných učeben naší školy již druhé setkání karvinských pečovatelů, kteří se starají o svého blízkého v domácím prostředí. 

Den zdraví | 24.04.2017 | zobr: 31x

Je již dobrou tradicí naše spolupráce na akcích pořádaných nemocnicemi Karviná, Orlová a Havířov, zaměřených na podporu zdraví a prevenci nemocí občanů. I letos nechyběli naši žáci 3r. a 4r. oboru ZA na Dnech zdraví, které nemocnice každoročně pořádají.  →

Fotogalerie   TV Polar - Den zdraví v Havířově   TV Polar - Den zdraví v Orlové

Přírodovědné hrátky proběhly | 23.04.2017 | zobr: 7x

Přírodovědné hrátky ve středu 12. 4. úspěšně proběhy, vítězem se stala 2.B s těsným náskokem před druhou 2.ZL. Na třetím místě skončila třída 1.A.        Fotogalerie

Třídní schůzky | 20.04.2017 | zobr: 219x

Zveme rodiče na třídní schůzky a konzultace s vyučujícími jednotlivých předmětů, které proběhnou v pondělí 24. dubna 2017 od 16.00 hodin.

Soutěž v počítačové grafice | 05.04.2017 | zobr: 129x

Dne 5. dubna proběhlo vyhodnocení soutěže v počítačové grafice, které se účastní žáci prvních a druhých ročníků. Žáci tvoří obrázek na zadané téma, tím letošním bylo Akvárium.

 
Vítězné práce

Úspěchy našich studentek | 04.04.2017 | zobr: 143x

Ve středu 22.3. se konala regionální recitační soutěž na Střední zdravotnické škole v Opavě. Soutěže se zúčastnilo 20 studentů z 5 zdravotnických škol, kteří soupeřili ve dvou kategoriích – poezii a próze. Mezi soutěžícími byly i 4 studentky naší školy.  →

Matematická soutěž | 04.04.2017 | zobr: 124x

V úterý 4. dubna se nejúspěšnější řešitelé školního kola matematické soutěže zdravotnických škol zúčastnili kola regionálního, které proběhlo na Střední zdravotnické škole v Ostravě.  →

Fotogalerie

Festival ošetřovatelských kazuistik | 04.04.2017 | zobr: 62x

Ve středu 29. března 2017 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín XIII. festival ošetřovatelských kazuistik žáků zdravotnic­kých škol z celé Moravy.  Žákyně naší školy Denisa Kučerová ze 4. A se umístila na 3. místě s kazuistikou Ošetřovatelská péče u klienta s cystickou fibrózou. Srdečně blahopřejeme.

1. kurz cyklu PEČUJME SPOLU | 03.04.2017 | zobr: 153x

Dne 1. 4. proběhlo na naší škole první setkání pečovatelů, kteří jsou občany města Karviné a starají se o svého blízkého v domácím prostředí.  →

PEČUJME SPOLU | 30.03.2017 | zobr: 165x

1.dubna zahajujeme pro občany Karviné ve spolupráci s městem nový projekt PEČUJME SPOLU.

Zveme občany Karviné, kteří pečují o osobu blízkou v domácím prostředí a potřebují získat odbornou radu, zkušenost či praktickou dovednost.

Kurzy budou probíhat v odborných učebnách SZŠ Karviná v soboty dopoledne. Maximální počet přihlášených na jeden modul je 10 osob. Každý kurz se uskuteční ve třech bězích. Samozřejmostí bude přizpůsobení praktického nácviku aktuálním požadavkům pečovatelů (účastníků kurzu).  →

Pro zájemce přikládáme informační leták s termíny jednotlivých modulů a přihlášku ke stažení.

Dne 29. března 2017 proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžila čtyřčlenná družstva prvních a druhých ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.  →

Fotogalerie

Maturity jaro aktuálně | 22.03.2017 | zobr: 120x

Žákům, kteří již nejsou žáky školy a přihlásili se k MZ JARO 2017 byly odeslány pozvánky k písemným zkouškám e-mailem. Letošním maturantům byly pozvánky předány osobně.

Na všech pozvánkách je opět uveden kód na výsledkový portál, připomínáme nutnost registrace na portále a udělení souhlasu se zasíláním výsledků a protokolu.

Odkaz na výsledkový portál

Dne 10. 3. 2017 naši školu navštívily předškolní děti z MŠ Centrumáček. Děti se podívaly nejdříve do anatomické učebny, kde měly možnost “nahlédnout dovnitř lidského těla“ a prozkoumat jeho orgány. K ruce jim byli naši studenti z 3.ZL a 3.A, kteří dětem hravou formou vysvětlili funkci jednotlivých orgánů v těle.  →

Fotogalerie

Den ledvin v NsP Havířov | 19.03.2017 | zobr: 91x

Dne 9.3.2017 od 8.00 do 13.00 se konal v Havířovské nemocnici DEN LEDVIN, organizovaný nefrologickou ambulancí. Občané měli možnost v rámci prevence podstoupit vyšetření krve a moči. Zdravotníci nabízeli možnost změření krevního tlaku a BMI (Body Mass Indexu). V rámci preventivní akce byly nabízeny i konzultace s lékaři.  →

Fotogalerie

Benátky 2017 | 09.03.2017 | zobr: 149x

Začalo nám to v pondělí 27.2., když jsme museli podstoupit náročnou desetihodinovou cestu autobusem, ale pro krásu a zážitky na celý život se trpět musí. Naší první oficiální zastávkou byl přístav Punta Sabbioni, kde jsme nechali náš autobus a vyměnili jej za „loďku“.  →

Fotogalerie

Přijímací řízení 2017 | 06.02.2017 | zobr: 329x

Dne 30.1.2017 bylo vyhlášeno přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/18.

Základní informace a kritéria pro přijetí naleznete zde.

Pokyny k přijímacímu řízení naleznete zde.

Přihlášky odevzdejte na sekretariát školy (úřední hodiny 7.00 - 15.00) nebo pošlete poštou do 1.3.2017.

Odborný GrandSlam | 06.02.2017 | zobr: 208x

Dne 2.2.2017 se na naší škole konal 1. ročník soutěže Odborný GrandSlam, kdy žáci smíšených družstev třetích ročníků oboru ZA a ZL soutěžili v praktických a teoretických úkolech oborů ošetřovatelství, první pomoc, somatologie, psychologie a klinická propedeutika.  →

Fotogalerie

Zahájení kurzu CHŮVA | 01.02.2017 | zobr: 541x

V úterý 7. 2. 2017 v 15.30 hod zahajujeme další běh kurzu
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
.
 
Zájemci o kurz mohou stále zasílat přihlášky na e-mail: k.delongova@centrum.cz. 
Organizační pokyny přihlášeným uchazečům zašleme e-mailem.
Více informací o kurzu zde, přihláška zde.

Dne 27.1. 2017 naše škola organizovala soutěž v PP pro základní školy. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev ze ZŠ z Karviné a okolních měst. Čtyřčlenná družstva si mohla na sedmi stanovištích prověřit své znalosti a dovednosti v poskytování laické první pomoci.  →

Fotogalerie

Olympiáda z psychologie | 31.01.2017 | zobr: 271x

V úterý 31. ledna proběhlo školní kolo Olympiády z psychologie.

Více informací v sekci Psychologie.

Odborný GrandSlam | 31.01.2017 | zobr: 212x

Ve čtvrtek 2. února proběhne ve škole první ročník soutěže Odborný GrandSlam. Jedná se o soutěž v odborných znalostech a dovednostech mezi žáky třetích ročníků obou oborů.

← více informací v letáku

Seminář s ústavní hygieničkou | 30.01.2017 | zobr: 282x

Dne 26.1.2017 proběhl na naší škole seminář Hygiena rukou pro první ročníky oboru ZA a 3.ZL. Seminář vedla ústavní hygienička nemocnic NsP Karviná a Havířov Mgr. Jana Hálová Bialková. Hygiena rukou je nedílnou součástí péče o naše zdraví a také důležitou součástí nemocniční hygieny.  →

Jedeme na lyžák | 25.01.2017 | zobr: 346x

Informace k odjezdu  →

Ke stažení:
NEZAPOMEŇ SI VZÍT      SOUHLASY RODIČŮ

Vánoční sportovní den | 03.01.2017 | zobr: 268x

V předvánočním čase, ve středu 21. prosince se konal již druhý zimní sportovní den. Žáci i pedagogové si dali dostaveníčko ve sportovním komplexu STARS Karviná, aby strávili dopoledne při společném sportování. Každý měl možnost svobodného výběru z bruslení, badmintonu, florbalu, futsalu a aerobiku.  →

Fotogalerie

Anketa - STRAVOVÁNÍ | 02.01.2017 | zobr: 285x

Prosíme žáky o vyplnění ANKETY O STRAVOVÁNÍ.

Anketu vypsala školní jídelna SŠTaS Karviná, náš dodavatel obědů. Bližší informace  →

Jsme pyšní na naše žáky | 01.01.2017 | zobr: 247x

Děkujeme všem žákům, kteří dělají dobré jméno naší škole. Vybíráme za všechny:

Matyáš Poliačik pomáhá v zařízení pro seniory Nový domov. Jeho práci tam ocenili poděkováním ředitelce školy.
Poděkování Matyáši Poliačikovi

Plamena Dancheva se věnuje dobrovolnictví. Článek o její práci vyšel v novinách Adry.
Článek Plameny Danchevy

Pomáháme Aleškovi | 18.12.2016 | zobr: 388x

Dne 17. 12. 2016 se zástupci studentů Střední zdravotnické školy Karviná sešli s maminkou onkologicky nemocného Aleška. Setkání proběhlo v Havířově, tam studenti předali finanční dar v hodnotě 5000 Kč spolu s hračkou.

Tímto přejeme Aleškovi a mamince hodně štěstí.

Zpívání seniorům | 18.12.2016 | zobr: 264x

Dne 14. 2. jsme pacientům na LDN a sociálních lůžkách v nemocnici Karviná - Ráj zpříjemnili předvánoční čas.  →

Fotogalerie

Mikuláš v karvinské nemocnici | 14.12.2016 | zobr: 265x

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla na dětském oddělení NsP Karviná akce Mikuláš dětem, které se zúčastnily vybrané žákyně 4.A. Děkujeme všem našim žákům, kteří se zapojili do předvánočních akcí pro děti a seniory v okolních nemocnicích.                                                   Mgr. Delongová K.

Fotogalerie

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 jsme se my, žáci 4.B, přestrojili za Mikuláše, anděly a čerty a šli navštívit děti v havířovské nemocnici.  →

 

Fotogalerie

Sportovní den | 12.12.2016 | zobr: 279x

Ve středu 21. prosince proběhne tradiční předvánoční Sportovní den. Organizace

Maturita jaro 2017 aktuálně | 09.12.2016 | zobr: 608x

Současným žákům 4. ročníků i bývalým žákům, kteří nebyli úspěšní v některé části maturitní zkoušky, byly předány a odeslány e-mailem výpisy z přihlášky k MZ JARO 2017. Bývalí žáci potvrdí přijetí výpisu buď podpisem protokolu a odesláním škole nebo osobním podpisem na sekretariátě školy. Upozorňujeme, že na výpisu je kód k přístupu na výsledkový portál.

Zahajujeme kurz OŠETŘOVATEL | 05.12.2016 | zobr: 240x

V úterý 6. prosince zahajujeme další běh akreditovaného kurzu OŠETŘOVATEL.

Den studentstva | 04.12.2016 | zobr: 339x

Na konci listopadu jsme na naší škole již popáté oslavili Den studentstva tradiční Bažantkou. V hlavních rolích této akce jsou vždy maturanti a žáci prvních ročníků – čtvrťáci pasují prvňáky na “bažanty“ a v mezičasech jednotlivé třídy baví ostatní připraveným vystoupením.  →

Fotogalerie Podívejte se na video

Volejbalový listopad | 01.12.2016 | zobr: 285x

V průběhu listopadu kraloval na naší škole volejbal. Hráli všichni v průběhu výuky a ti, kterým se hra dařila nebo jen líbila, si zahráli školní turnaj smíšených družstev 3+1. Vybraní volejbalisté naší školy se zúčastnili okresních kol volejbalu středních škol dívek i chlapců v Orlové.   →

Fotogalerie

První Den otevřených dveří proběhl | 30.11.2016 | zobr: 452x

V pondělí 28. listopadu jsme na prvním Dni otevřených dveří přívítali několik stovek návštěvníků - potenciálních uchazečů o studium, jejich rodičů, kamarádů, ale i těch, kteří chtěli pouze vidět, jak to u nás chodí a vypadá. →


Děkujeme všem, kteří přišli - fotogalerie.

Anglické divadlo | 28.11.2016 | zobr: 257x

Dne 23. listopadu 2016 jsme zhlédli anglické divadelní představení PETER BLACK 2 v Kulturním domě Karviná.
Představení bylo obohacením klasické výuky cizího jazyka.  Můžeme říci, že si herci získali naši pozornost užitím srozumitelného jazyka, vtipných frází i vkládáním českých slov do anglického textu.  →

Exkurze na Letiště Mošnov | 13.11.2016 | zobr: 376x

V úterý 25. října se žáci z 2.ZL v rámci výuky anglického jazyka byli podívat na letišti v Mošnově. Dozvěděli se nejen, jak to chodí při odbavování cestujících, co si smí vzít s sebou do letadla a tak podobně, ale také si prohlédli letištní hasičskou stanici.

Fotogalerie

Sportovní úspěch | 13.11.2016 | zobr: 428x

15. října 2016 se zdatnější z našich studentů zúčastnili 2. ročníku závodu Havířovská desítka a rozhodně naší škole neudělali ostudu.  →

 

Fotogalerie

Setkavárna | 09.11.2016 | zobr: 1039x

Již třetím rokem jsme zahájili dobrovolnický projekt Setkavárna postupně v nemocnicích Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová, ve spolupráci se zástupci mezinárodní humanitární organizace ADRA.  →

Fotogalerie
Napsali o Setkavárně
Setkavárna na Polaru

Burzy škol | 09.11.2016 | zobr: 1251x

I v letošním školním roce jsme se účastnili akce s názvem PREZENTACE STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL na trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, organizované úřady práce. →

Neviditelná výstava | 31.10.2016 | zobr: 423x

V úterý 25. října se žáci Střední zdravotnické školy vydali do Prahy prohlédnout si Neviditelnou výstavu. Zde si mohli vyzkoušet, jaký je život bez zraku - tedy bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací.  →

Fotogalerie

Dne 28. 9. 2016 se naši studenti zúčastnili dne otevřených dveří na Krajském úřadě v Ostravě a to ne jako návštěvníci, ale jako přímí aktéři prezentace Krajského úřadu.  →

Fotogalerie       Poděkování KÚ

Exkurze VELKÝ POLOM | 03.10.2016 | zobr: 464x

V pondělí 12. září studenti druhých ročníků absolvovali exkurzi na Velký Polom.  →


Fotogalerie

KURZY PRO VEŘEJNOST | 09.09.2016 | zobr: 575x

Ve školním roce 2016/17 otevíráme pro veřejnost tyto kvalifikační kurzy:

(zahajujeme během podzimu)

Ošetřovatel

Zdravotník zotavovacích akcí

Chůva

Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách


Přihláška (společná pro všechny kurzy)

Informace pro žáky 1. ročníků | 30.06.2016 | zobr: 5050x

Nejdůležitější informace pro 1. ročníky naleznete v článku zde.

Dne 22. - 23. 6. 2016 se čtyřčlenné družstvo složené z žáků 2. ročníků vydalo reprezentovat naší školu do tábora Zálesí v Mladém Bříšti. Soutěž organizovala SZŠ v Jihlavě ve spolupráci se ZZS a ČČR Kraje Vysočina.  →

Fotogalerie

Fotografická soutěž | 27.06.2016 | zobr: 769x

Vyhlašujeme opět fotografickou soutěž na téma Sociální dokument.  →

Hudbou proti drogám | 27.06.2016 | zobr: 583x

V pondělí 27. 6. 2016 proběhl ve škole program s názvem Hudbou proti drogám. Měl žákům připomenout důsledky působení drog na příkladu celosvětově známých hudebních osobností.  →

Fotogalerie

Třeťáci na naší škole | 27.06.2016 | zobr: 576x

23. 6. 2016 navštívili naši školu žáci třetích tříd základních škol z Karviné. Připravili jsme pro ně několik her a aktivit zaměřených na jejich probrané učivo, týkající se zejména zdraví a anatomie lidského těla.  →

Den otevřených dveří na RZP Karviná | 27.06.2016 | zobr: 630x

21.6.2016 připravila RZP Karviná pro naše žáky prvních ročníků oboru ZA a pro druhý ročník oboru ZL  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  →

Fotogalerie

30 tisíc pro Kajku a Mimi | 27.06.2016 | zobr: 550x

Ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 10 hod. jsme slavnostně předali před ZŠ Mendelova v Karviné Karolince a Miriamce Wijackým šek na celý zisk z našeho charitativního koncertu "Karvinské děti pomáhají 2016"!  →

Fotogalerie            Deník.cz píše o koncertu

Sportovní den | 26.06.2016 | zobr: 575x

V pátek 24. 6. si první a druhé ročníky užily sportovní dopoledne ve sportovním areálu ZŠ Stonava. Ani docela velké vedro nezabránilo našim žákům podávat výborné sportovní výkony. A jak to všechno vypadalo se můžete podívat ve fotogalerii.

Interiér školy | 26.06.2016 | zobr: 4971x

                            Najděte 10 rozdílů:

                                                          2016

                                                          2012

Den sociálních služeb | 14.06.2016 | zobr: 670x

V pátek 10. června jsme se v rámci Dnů Karviné zúčastnili s žáky druhých ročníků akce s názvem Dny sociálních služeb, pořádané městem na fryštátském náměstí.  →

Fotogalerie

Bezpečné prázdniny | 09.06.2016 | zobr: 617x

Ve středu 8. 6. 2016 se žáci druhých ročníků zapojili do projektu Bezpečné prázdniny, který realizovala ZŠ Jarošova v Havířově. Naši žáci si připravili modelové situace úrazů, se kterými se děti mohou setkat o prázdninách. →

Fotogalerie     havířovské Radniční listy píší o projektu

Děkujeme, že pomáháte | 06.06.2016 | zobr: 601x

Nečekejme, kdo obdaruje nás, pojďme sami obdarovávat“ je mottem charitativního koncertu, který u příležitosti Dne dětí proběhl v MěDK v Karviné ve středu 1. června 2016.   →

Fotogalerie

Odborná praxe ZL | 05.06.2016 | zobr: 672x

Od 23.5.-3.6.2016 se uskutečnila odborná praxe žáků třetího ročníků oboru Zdravotnické lyceum. Pro naše lyceisty to byla první zkušenost a setkání s praxí.  →

Fotogalerie

Prezentace zdravotnických povolání | 31.05.2016 | zobr: 652x

Ve dnech 9. - 20. května letošního roku probíhala v nemocnicích NsP Karviná a Orlová akce s názvem Prezentace zdravotnických povolání, na jejíž realizaci se podíleli vyučující a žáci třetích ročníků naší školy.  →

Fotogalerie

Projektový den | 29.04.2016 | zobr: 607x

Dne 4.5.2016 se uskuteční projektový den s ekologickou tématikou Zachraňme město.

Zúčastní se třídy 1.A,B,ZL, 2.A,B,ZL, 3.ZL. Bližší pokyny k organizaci →

Duben 2017
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
úterý, 25. dubna
slaví: Marek
1.5.2017
Svátek práce
2.5. - 11.5.2017
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
3.5.2017
Divadelní představení
4.5.2017
Sportovní den
8.5.2017
Státní svátek - Den vítězství
15.5. - 2.6.2017
Ústní a profilová část maturitní zkoušky
22.5. - 2.6.2017
Odborná praxe 3.ZL
29.5. - 23.6.2017
Odborná praxe 3. ročníků ZA
5.6. - 9.6.2017
Turistický kurz
7.6.2017
Slavnostní vyřazení absolventů
26.6.2017
Pedagogická rada
30.6.2017
Vysvědčení
1.7. - 31.8.2017
Hlavní prázdniny
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.