Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka

   

Exkurze Filipka | 22.09.2017 | zobr: 5x

Tradičně na začátku školního roku v září absolvovali žáci druhých ročníků exkurzi do Beskyd s geografickou, zdravotnickou, historickou a biologickou tématikou. Současně byl celodenní výšlap přípravou na sportovně turistický kurz, který je připraven na závěr školního roku.  →

Fotogalerie

Zveme všechny rodiče na úvodní třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 25. září 2017 v 16.00 hodin. Rozmístění tříd zde.

Zároveň tento den proběhnou volby do Školské rady.

Studuj zdrávku... | 12.07.2017 | zobr: 314x

Pro všechny zájemce nabízíme zajímavé informace z webu www.studujzdravku.cz

Nejdůležitější informace pro 1. ročníky naleznete v článku zde.

Kurzy pro veřejnost | 05.07.2017 | zobr: 160x

Ve školním roce 2017/18 otevíráme pro veřejnost tyto kvalifikační kurzy:

OŠETŘOVATEL

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

CHŮVA

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH


Přihláška (společná pro všechny kurzy)

PEČUJME SPOLU | 04.07.2017 | zobr: 438x

9. září pokračuje tématem Lůžko a jeho úprava v domácím prostředí druhý běh projektu PEČUJME SPOLU.
Projekt probíhá ve spolupráci s městem Karviná a je pro jeho občany zdarma.

Zveme občany Karviné, kteří pečují o osobu blízkou v domácím prostředí a potřebují získat odbornou radu, zkušenost či praktickou dovednost.

Kurzy budou probíhat v odborných učebnách SZŠ Karviná v soboty dopoledne. Maximální počet přihlášených na jeden modul je 10 osob. Každý kurz se uskuteční ve třech bězích. Samozřejmostí bude přizpůsobení praktického nácviku aktuálním požadavkům pečovatelů (účastníků kurzu).  →


Pro zájemce přikládáme informační leták s termíny jednotlivých modulů a
přihlášku ke stažení.

-------------------------------------------------------------------------------

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17

-------------------------------------------------------------------------------

Dne 1. a 2. července 2017 se v NsP Havířov konaly závěrečné zkoušky dalšího běhu akreditovaného kurzu Ošetřovatel. Všichni účastníci kurz úspěšně ukončili. Nový běh kurzu zahájíme ve druhé půlce září, již nyní přijímáme přihlášky. Bližší informace o kurzu a přihlášku najdete v sekci Kurzy pro veřejnost.

PRÁZDNINOVÁ FOTOSOUTĚŽ | 03.07.2017 | zobr: 133x

Vyhlašujeme novou prázdninovou fotosoutěž. Více informací zde.
Mgr. Daria Gazurová

Den otevřených dveří na ZZS Karviná | 27.06.2017 | zobr: 206x

Dne 26. 6. 2017 ZZS v Karviné připravila pro naše žáky 1. a 2. ročníku Den otevřených dveří. Během dopoledne se žákům věnovali záchranáři pod vedením staniční sestry Mgr. B. Mynářové.  →

Fotogalerie

Ve čtvrtek a v pátek 22. - 23. 6. 2017 proběhlo v prostorách Školského výcvikového zařízení HZS ČR MSK ve Frýdku Místku rozsáhlé cvičení Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.  →

Fotogalerie

Pečujme spolu - druhý běh | 25.06.2017 | zobr: 161x

V sobotu 24. 6. 2017 se na naší škole opět setkali pečující v kurzu PEČUJME SPOLU. Druhé kolo přednášek začalo tématem Hygienická péče a péče o kůži v domácím prostředí.  →

 

Fotogalerie

Od března 2017 probíhala na naší škole sbírka hraček a oblečení pro děti od 6 měsíců do 6 let, pro jesličky a školku v Karviné. Do sbírky se zapojili samotní žáci, jejich rodiče, ale i učitelé, provozní zaměstnanci…  →

Fotogalerie

Práce sestry na operačním sále | 19.06.2017 | zobr: 219x

V pátek 9. 6. 2017 se na naší škole konala odborná přednáška pro žáky druhých ročníků na téma Specifika práce sestry na operačním sále.

Vyřazení maturantů | 19.06.2017 | zobr: 149x

Dne 6. června proběhlo v aule OPF SU slavnostní vyřazení našich absolventů. Několik zachycených okamžiků si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Kurzy pro veřejnost | 11.06.2017 | zobr: 168x

Stále nabízíme KURZY PRO VEŘEJNOST.

Během září - října 2017 budou opět zahájeny kurzy CHŮVA a OŠETŘOVATEL.

Ve středu 7. června jsme se zúčastnili s žáky prvních a druhých ročníků akce s názvem Dny sociálních služeb, pořádané městem na těšínském náměstí.  →


Fotogalerie          Reportáž

Český běh žen | 07.06.2017 | zobr: 303x

27. 5. 2017 se v Ostravě konala famózní běžecká událost pořádaná pouze pro dívky a ženy – Český běh žen. Naše děvčata si excelentně poradila s tratí dlouhou 5km i s nebývalou konkurencí (800 účastnic a 35 družstev).

  →

Exkurze u HZS Karviná | 05.06.2017 | zobr: 194x

V pátek 2. června 2017 třída 2.B v rámci výuky První pomoci navštívila Hasičský záchranný sbor v Karviné. Studenti se seznámili s provozem, náplní práce hasičů a s vybavením hasičských vozů.

Fotogalerie

Body the exhibition | 29.05.2017 | zobr: 334x

Předmětová komise odborných předmětů, sekce somatologie, organizovala 12.5.2017 exkurzi do Prahy na výstavu Body the exhibition. Exkurze se zúčastnilo 27 studentů 1. ročníků Zdravotnického asistenta a 2. ročníku Zdravotnického lycea.  →

Prázdniny bez úrazu | 26.05.2017 | zobr: 218x

Ve dnech 22. - 23. 5. 2017 se konala na letním koupališti v Karviné akce pořádaná ZŠ a MŠ Prameny Prázdniny bez úrazu. Akce byla určena dětem předškolního a mladšího školního věku.  →

Fotogalerie

Ukončení kurzu CHŮVA | 22.05.2017 | zobr: 216x

Dne 13. a 14. 5. 2017 proběhla zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M).
Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a k výkonu práce chůvy v nově vznikajících dětských skupinách. →
Fotogalerie

Krajské kolo SOČ 2017 | 22.05.2017 | zobr: 239x

Dne 11.5.2017 se v prostorách Nové auly VŠB - TU Ostrava uskutečnilo krajské kolo soutěžní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Naši školu v této prestižní soutěži reprezentovaly žákyně 3.B třídy oboru Zdravotnický asistent RADKA RAZIMOVÁ a MICHAELA LIDAŘÍKOVÁ.  →

Fotogalerie

Ve středu 3. 5. 2017 naši školu navštívily dvě třídy ZŠ U lesa a také 2 třídy PZŠ Dr. Olszaka v Karviné. Cílem jejich návštěvy bylo získat co nejvíce vědomostí, dovedností i zkušeností v oblasti první pomoci.  →

Fotogalerie

Ve dnech 26. - 27. dubna 2017 proběhlo v areálu dětského tábora ve Lhotce u Mělníka celostátní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Naši školu reprezentovala dvě družstva složená z žáků prvních až třetích ročníků.  →

Fotogalerie

Přijímací řízení 2017 aktuálně | 07.05.2017 | zobr: 3800x

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18   

Rozhodnutí o nepřijetí bylo odesláno v pátek 5.5. 2017 poštou. Teprve po převzetí rozhodnutí je možno proti němu podat odvolání.

Další pokyny - jak postupovat po vyhlášení výsledků, jak podat odvolání a jak vyplnít zápisový lístek naleznete zde.

Zkoušky kurzu Chůva.. | 05.05.2017 | zobr: 236x

Ve dnech 13. a 14.5.2017 se konají závěrečné zkoušky kurzu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Přejeme všech uchazečům úspěšné vykonání zkoušek.

Seminář na téma ODBĚRY KRVE | 01.05.2017 | zobr: 477x

V pátek 21.4. byl připraven pro žáky druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent odborný seminář s paní Jarmilou Strejčkovou z firmy Sarstedt na téma odběrů krve a odběrových systémů firem Sarstedt a Vacutainer (Vacuette, Vacutest).  →

Trénování paměti | 01.05.2017 | zobr: 250x

Žákyně 4.B se v Novém Domově v Karviné věnovaly seniorům s poruchami paměti.

18.4.2017 proběhla v Novém domově v Karviné zajímavá akce zaměřená na uživatele trpící určitým typem demence.  →
Fotogalerie

Dne 22.4. proběhlo v prostorách odborných učeben naší školy již druhé setkání karvinských pečovatelů, kteří se starají o svého blízkého v domácím prostředí. 

Den zdraví | 24.04.2017 | zobr: 365x

Je již dobrou tradicí naše spolupráce na akcích pořádaných nemocnicemi Karviná, Orlová a Havířov, zaměřených na podporu zdraví a prevenci nemocí občanů. I letos nechyběli naši žáci 3r. a 4r. oboru ZA na Dnech zdraví, které nemocnice každoročně pořádají.  →

Fotogalerie   TV Polar - Den zdraví v Havířově   TV Polar - Den zdraví v Orlové

Přírodovědné hrátky proběhly | 23.04.2017 | zobr: 225x

Přírodovědné hrátky ve středu 12. 4. úspěšně proběhy, vítězem se stala 2.B s těsným náskokem před druhou 2.ZL. Na třetím místě skončila třída 1.A.        Fotogalerie

Soutěž v počítačové grafice | 05.04.2017 | zobr: 353x

Dne 5. dubna proběhlo vyhodnocení soutěže v počítačové grafice, které se účastní žáci prvních a druhých ročníků. Žáci tvoří obrázek na zadané téma, tím letošním bylo Akvárium.

 
Vítězné práce

Úspěchy našich studentek | 04.04.2017 | zobr: 354x

Ve středu 22.3. se konala regionální recitační soutěž na Střední zdravotnické škole v Opavě. Soutěže se zúčastnilo 20 studentů z 5 zdravotnických škol, kteří soupeřili ve dvou kategoriích – poezii a próze. Mezi soutěžícími byly i 4 studentky naší školy.  →

Matematická soutěž | 04.04.2017 | zobr: 354x

V úterý 4. dubna se nejúspěšnější řešitelé školního kola matematické soutěže zdravotnických škol zúčastnili kola regionálního, které proběhlo na Střední zdravotnické škole v Ostravě.  →

Fotogalerie

Festival ošetřovatelských kazuistik | 04.04.2017 | zobr: 269x

Ve středu 29. března 2017 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín XIII. festival ošetřovatelských kazuistik žáků zdravotnic­kých škol z celé Moravy.  Žákyně naší školy Denisa Kučerová ze 4. A se umístila na 3. místě s kazuistikou Ošetřovatelská péče u klienta s cystickou fibrózou. Srdečně blahopřejeme.

1. kurz cyklu PEČUJME SPOLU | 03.04.2017 | zobr: 374x

Dne 1. 4. proběhlo na naší škole první setkání pečovatelů, kteří jsou občany města Karviné a starají se o svého blízkého v domácím prostředí.  →

Dne 29. března 2017 proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžila čtyřčlenná družstva prvních a druhých ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.  →

Fotogalerie

Dne 10. 3. 2017 naši školu navštívily předškolní děti z MŠ Centrumáček. Děti se podívaly nejdříve do anatomické učebny, kde měly možnost “nahlédnout dovnitř lidského těla“ a prozkoumat jeho orgány. K ruce jim byli naši studenti z 3.ZL a 3.A, kteří dětem hravou formou vysvětlili funkci jednotlivých orgánů v těle.  →

Fotogalerie

Den ledvin v NsP Havířov | 19.03.2017 | zobr: 309x

Dne 9.3.2017 od 8.00 do 13.00 se konal v Havířovské nemocnici DEN LEDVIN, organizovaný nefrologickou ambulancí. Občané měli možnost v rámci prevence podstoupit vyšetření krve a moči. Zdravotníci nabízeli možnost změření krevního tlaku a BMI (Body Mass Indexu). V rámci preventivní akce byly nabízeny i konzultace s lékaři.  →

Fotogalerie

Benátky 2017 | 09.03.2017 | zobr: 359x

Začalo nám to v pondělí 27.2., když jsme museli podstoupit náročnou desetihodinovou cestu autobusem, ale pro krásu a zážitky na celý život se trpět musí. Naší první oficiální zastávkou byl přístav Punta Sabbioni, kde jsme nechali náš autobus a vyměnili jej za „loďku“.  →

Fotogalerie

Přijímací řízení 2017 | 06.02.2017 | zobr: 541x

Dne 30.1.2017 bylo vyhlášeno přijímací řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/18.

Základní informace a kritéria pro přijetí naleznete zde.

Pokyny k přijímacímu řízení naleznete zde.

Přihlášky odevzdejte na sekretariát školy (úřední hodiny 7.00 - 15.00) nebo pošlete poštou do 1.3.2017.

Odborný GrandSlam | 06.02.2017 | zobr: 414x

Dne 2.2.2017 se na naší škole konal 1. ročník soutěže Odborný GrandSlam, kdy žáci smíšených družstev třetích ročníků oboru ZA a ZL soutěžili v praktických a teoretických úkolech oborů ošetřovatelství, první pomoc, somatologie, psychologie a klinická propedeutika.  →

Fotogalerie

Zahájení kurzu CHŮVA | 01.02.2017 | zobr: 866x

V úterý 7. 2. 2017 v 15.30 hod zahajujeme další běh kurzu
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
.
 
Zájemci o kurz mohou stále zasílat přihlášky na e-mail: k.delongova@centrum.cz. 
Organizační pokyny přihlášeným uchazečům zašleme e-mailem.
Více informací o kurzu zde, přihláška zde.

Dne 27.1. 2017 naše škola organizovala soutěž v PP pro základní školy. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev ze ZŠ z Karviné a okolních měst. Čtyřčlenná družstva si mohla na sedmi stanovištích prověřit své znalosti a dovednosti v poskytování laické první pomoci.  →

Fotogalerie

Olympiáda z psychologie | 31.01.2017 | zobr: 526x

V úterý 31. ledna proběhlo školní kolo Olympiády z psychologie.

Více informací v sekci Psychologie.

Odborný GrandSlam | 31.01.2017 | zobr: 471x

Ve čtvrtek 2. února proběhne ve škole první ročník soutěže Odborný GrandSlam. Jedná se o soutěž v odborných znalostech a dovednostech mezi žáky třetích ročníků obou oborů.

← více informací v letáku

Seminář s ústavní hygieničkou | 30.01.2017 | zobr: 530x

Dne 26.1.2017 proběhl na naší škole seminář Hygiena rukou pro první ročníky oboru ZA a 3.ZL. Seminář vedla ústavní hygienička nemocnic NsP Karviná a Havířov Mgr. Jana Hálová Bialková. Hygiena rukou je nedílnou součástí péče o naše zdraví a také důležitou součástí nemocniční hygieny.  →

Jedeme na lyžák | 25.01.2017 | zobr: 603x

Informace k odjezdu  →

Ke stažení:
NEZAPOMEŇ SI VZÍT      SOUHLASY RODIČŮ

Vánoční sportovní den | 03.01.2017 | zobr: 512x

V předvánočním čase, ve středu 21. prosince se konal již druhý zimní sportovní den. Žáci i pedagogové si dali dostaveníčko ve sportovním komplexu STARS Karviná, aby strávili dopoledne při společném sportování. Každý měl možnost svobodného výběru z bruslení, badmintonu, florbalu, futsalu a aerobiku.  →

Fotogalerie

Anketa - STRAVOVÁNÍ | 02.01.2017 | zobr: 549x

Prosíme žáky o vyplnění ANKETY O STRAVOVÁNÍ.

Anketu vypsala školní jídelna SŠTaS Karviná, náš dodavatel obědů. Bližší informace  →

Jsme pyšní na naše žáky | 01.01.2017 | zobr: 486x

Děkujeme všem žákům, kteří dělají dobré jméno naší škole. Vybíráme za všechny:

Matyáš Poliačik pomáhá v zařízení pro seniory Nový domov. Jeho práci tam ocenili poděkováním ředitelce školy.
Poděkování Matyáši Poliačikovi

Plamena Dancheva se věnuje dobrovolnictví. Článek o její práci vyšel v novinách Adry.
Článek Plameny Danchevy

Pomáháme Aleškovi | 18.12.2016 | zobr: 646x

Dne 17. 12. 2016 se zástupci studentů Střední zdravotnické školy Karviná sešli s maminkou onkologicky nemocného Aleška. Setkání proběhlo v Havířově, tam studenti předali finanční dar v hodnotě 5000 Kč spolu s hračkou.

Tímto přejeme Aleškovi a mamince hodně štěstí.

Zpívání seniorům | 18.12.2016 | zobr: 523x

Dne 14. 2. jsme pacientům na LDN a sociálních lůžkách v nemocnici Karviná - Ráj zpříjemnili předvánoční čas.  →

Fotogalerie

Mikuláš v karvinské nemocnici | 14.12.2016 | zobr: 547x

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla na dětském oddělení NsP Karviná akce Mikuláš dětem, které se zúčastnily vybrané žákyně 4.A. Děkujeme všem našim žákům, kteří se zapojili do předvánočních akcí pro děti a seniory v okolních nemocnicích.                                                   Mgr. Delongová K.

Fotogalerie

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 jsme se my, žáci 4.B, přestrojili za Mikuláše, anděly a čerty a šli navštívit děti v havířovské nemocnici.  →

 

Fotogalerie

Sportovní den | 12.12.2016 | zobr: 527x

Ve středu 21. prosince proběhne tradiční předvánoční Sportovní den. Organizace

Maturita jaro 2017 aktuálně | 09.12.2016 | zobr: 971x

Současným žákům 4. ročníků i bývalým žákům, kteří nebyli úspěšní v některé části maturitní zkoušky, byly předány a odeslány e-mailem výpisy z přihlášky k MZ JARO 2017. Bývalí žáci potvrdí přijetí výpisu buď podpisem protokolu a odesláním škole nebo osobním podpisem na sekretariátě školy. Upozorňujeme, že na výpisu je kód k přístupu na výsledkový portál.

Zahajujeme kurz OŠETŘOVATEL | 05.12.2016 | zobr: 489x

V úterý 6. prosince zahajujeme další běh akreditovaného kurzu OŠETŘOVATEL.

Den studentstva | 04.12.2016 | zobr: 585x

Na konci listopadu jsme na naší škole již popáté oslavili Den studentstva tradiční Bažantkou. V hlavních rolích této akce jsou vždy maturanti a žáci prvních ročníků – čtvrťáci pasují prvňáky na “bažanty“ a v mezičasech jednotlivé třídy baví ostatní připraveným vystoupením.  →

Fotogalerie Podívejte se na video

Volejbalový listopad | 01.12.2016 | zobr: 529x

V průběhu listopadu kraloval na naší škole volejbal. Hráli všichni v průběhu výuky a ti, kterým se hra dařila nebo jen líbila, si zahráli školní turnaj smíšených družstev 3+1. Vybraní volejbalisté naší školy se zúčastnili okresních kol volejbalu středních škol dívek i chlapců v Orlové.   →

Fotogalerie

První Den otevřených dveří proběhl | 30.11.2016 | zobr: 748x

V pondělí 28. listopadu jsme na prvním Dni otevřených dveří přívítali několik stovek návštěvníků - potenciálních uchazečů o studium, jejich rodičů, kamarádů, ale i těch, kteří chtěli pouze vidět, jak to u nás chodí a vypadá. →


Děkujeme všem, kteří přišli - fotogalerie.

Anglické divadlo | 28.11.2016 | zobr: 500x

Dne 23. listopadu 2016 jsme zhlédli anglické divadelní představení PETER BLACK 2 v Kulturním domě Karviná.
Představení bylo obohacením klasické výuky cizího jazyka.  Můžeme říci, že si herci získali naši pozornost užitím srozumitelného jazyka, vtipných frází i vkládáním českých slov do anglického textu.  →

Exkurze na Letiště Mošnov | 13.11.2016 | zobr: 676x

V úterý 25. října se žáci z 2.ZL v rámci výuky anglického jazyka byli podívat na letišti v Mošnově. Dozvěděli se nejen, jak to chodí při odbavování cestujících, co si smí vzít s sebou do letadla a tak podobně, ale také si prohlédli letištní hasičskou stanici.

Fotogalerie

Sportovní úspěch | 13.11.2016 | zobr: 733x

15. října 2016 se zdatnější z našich studentů zúčastnili 2. ročníku závodu Havířovská desítka a rozhodně naší škole neudělali ostudu.  →

 

Fotogalerie

Setkavárna | 09.11.2016 | zobr: 1427x

Již třetím rokem jsme zahájili dobrovolnický projekt Setkavárna postupně v nemocnicích Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová, ve spolupráci se zástupci mezinárodní humanitární organizace ADRA.  →

Fotogalerie
Napsali o Setkavárně
Setkavárna na Polaru

Burzy škol | 09.11.2016 | zobr: 1658x

I v letošním školním roce jsme se účastnili akce s názvem PREZENTACE STUDIJNÍCH OBORŮ STŘEDNÍCH ŠKOL na trhu vzdělávání a pracovního uplatnění, organizované úřady práce. →

Neviditelná výstava | 31.10.2016 | zobr: 721x

V úterý 25. října se žáci Střední zdravotnické školy vydali do Prahy prohlédnout si Neviditelnou výstavu. Zde si mohli vyzkoušet, jaký je život bez zraku - tedy bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací.  →

Fotogalerie

Dne 28. 9. 2016 se naši studenti zúčastnili dne otevřených dveří na Krajském úřadě v Ostravě a to ne jako návštěvníci, ale jako přímí aktéři prezentace Krajského úřadu.  →

Fotogalerie       Poděkování KÚ

Exkurze VELKÝ POLOM | 03.10.2016 | zobr: 776x

V pondělí 12. září studenti druhých ročníků absolvovali exkurzi na Velký Polom.  →


Fotogalerie

Interiér školy | 26.06.2016 | zobr: 5351x

                            Najděte 10 rozdílů:

                                                          2016

                                                          2012

Září 2017
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
pátek, 22. září
slaví: Darina
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.