Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Comenius Regio

Comenius Regio

 

Další mobilita projektu Comenius Regio | 03.11.2015 | zobr: 4018x

Ve  dnech 16. - 18. 2. 2015 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta na základě schváleného projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" financovaného v rámci Programu celoživotního učení Comenius Regio, č. projektu COM-REG-2013-001. Projekt je financován Evropskou unií.   →

Mobilita 10. - 12. 11. 2014 | 02.01.2015 | zobr: 1295x

Ve  dnech 10 – 12. 11. 2014 se uskutečnila další mobilita na základě schváleného projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních"  financovaného v rámci Programu celoživotního učení Comenius Regio. →

Fotogalerie

Ve  dnech 24.-26.9.2014 se uskutečnila další zahraniční pracovní cesta na základě schváleného projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" financovaného v rámci Programu celoživotního učení Comenius Regio, č. projektu COM-REG-2013-001. Projekt je financován Evropskou unií.    →

Fotogalerie

Naše druhá návštěva na Slovensku | 04.04.2014 | zobr: 1393x

Ve dnech 5. - 7. 3. 2014 se uskutečnila další zahraniční pracovní cesta na základě schváleného projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" financovaného v rámci Programu celoživotního učení Comenius Regio, č. projektu COM-REG-2013-001, projekt je financován Evropskou unií.    →

Fotogalerie

V úterý 28. 1. 2014 se uskutečnila v naší škole návštěva partnerů projektu Comenius Regio - "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních". Na půdě naší školy nám bylo velkou ctí přivítat zástupce partnerské SZŠ z Nitry a Nových Zámků na Slovensku, SZŠ z Opavy, zástupce NsP Havířov a zástupce MSK a NSK.

V dopoledních hodinách se naši hosté zúčastnili ukázky výuky odborných předmětů a to ošetřovatelství a psychologie. Poté následovala prezentace aktivit školy a jednotlivých oborů vzdělání.
Naši žáci hosty přivítali bohatým kulturním programem a prezentaci školy zpestřili módní přehlídkou zdravotnického oblečení firmy Irea.
Odpoledne proběhla jedna z projektových aktivit - Den otevřených dveří, kde se naši hosté mohli zapojit a soutěžit společně se zájemci o studium na naší škole.

Celou tuto mobilitu hodnotím jako velmi zdařilou a jménem vedení školy děkuji všem pedagogům, správním zaměstnancům a žákům, kteří se podíleli na přípravě programu a prezentaci školy.

 
 Mgr. Karin Delongová                                                                                                           Fotogalerie

Ve dnech 18. - 19. 11. 2013 se uskutečnila zahraniční cesta na základě schváleného projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" financovaného v rámci Programu celoživotního učení Comenius Regio, č. projektu COM-REG-2013-001, projekt je financován Evropskou unií.

Hlavní podmínkou realizace projektu je uskutečnění mobilit, tzn. vzájemných návštěv účastníků projektu z české i slovenské strany za účelem posílení dlouhodobé spolupráce mezi Nitrianským samosprávným krajem a Moravskoslezským krajem v oblasti zdravotnických oborů.

Tato cesta byla první cestou v rámci uvedeného projektu. Mobilita byla zahájena na Úřadu Nitrianského samosprávného kraje, kde proběhla jednání se zástupci partnerských organizací na  Slovensku a prezentace jednotlivých partnerů projektu (úřady, nemocnice, školy). Proběhly rozsáhlé diskuse o regionální problematice zdravotnictví na obou stranách, porovnávání vzdělávacích systémů, možností partnerských škol a účasti na mimoškolních aktivitách.

Druhý den mobility jsme navštívili Střední zdravotnickou školu v Nových Zámcích, kde proběhla jedna z projektových aktivit -  Den otevřených dveří, prezentace aktivit školy, jednotlivých oborů vzdělání a ukázky z výuky odborných předmětů.

Celé setkání proběhlo v přátelské a tvůrčí atmosféře. Z mého pohledu bylo setkání velmi zajímavé a přínosné.

Těšíme se na další výměnné mobility a společné aktivity všech pedagogů a organizací.

 

Mgr. Karin Delongová                                                                                                                Fotogalerie

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.