Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Comenius Regio » celý článek

Comenius Regio

 

Naše druhá návštěva na Slovensku | 04.04.2014 Zpět na seznam aktualit Comenius Regio

Ve dnech 5. - 7. 3. 2014 se uskutečnila další zahraniční pracovní cesta na základě schváleného projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" financovaného v rámci Programu celoživotního učení Comenius Regio, č. projektu COM-REG-2013-001, projekt je financován Evropskou unií.    →


Fotogalerie

           Tato pracovní cesta byla druhou cestou v rámci uvedeného projektu. Mobilita byla zahájena ve Střední zdravotnické škole v Nových Zámcích, kde proběhly ukázky výuky z jednotlivých vzdělávacích oborů, konkrétně z odborných předmětů oboru zdravotnický asistent – základy ošetřování a asistence. Velmi mně zaujaly aktivity týkající se řešení modelových situací simulující praktickou výuku ve zdravotnickém zařízení. Zúčastnili jsme se také hodin rekondičně – relaxačních cvičení a ukázek masážních technik ve vzdělávacím oboru masér. Proběhly prezentace a diskuze k učebním oborům školy, k realizaci a organizaci teoretické a praktické výuky.

Druhý den mobility jsme navštívili Střední zdravotnickou školu v Nitře, kde jsme se mohli zúčastnit ukázkových hodin oboru Diplomovaná všeobecná sestra, hodiny botaniky oboru Farmaceutický laborant a v odpoledních hodinách jsme měli možnost pracovat a seznámit se s e-learningovým portálem.

Třetí den se uskutečnila prohlídka školních pracovišť ve Fakultní nemocnici Nitra. Poté následovaly diskuze k tématům CLIL a ICT, výměny zkušeností pedagogů, organizace dalších aktivit, spolupráce a rozdělení dalších úkolů týkajících se tvorby DVD a výstupů projektu.  Mobilita byla velmi přínosná a podnětná. Získala jsem mnoho zkušeností, které aplikuji ve své pedagogické praxi.

 

 Mgr. Delongová Karin

  Koordinátor projektu

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.