Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Comenius Regio » celý článek

Comenius Regio

 

Další mobilita projektu Comenius Regio | 03.11.2015 Zpět na seznam aktualit Comenius Regio

Ve  dnech 16. - 18. 2. 2015 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta na základě schváleného projektu "Teoretické a praktické vzdělávání ve zdravotnických školách a ve zdravotnických zařízeních" financovaného v rámci Programu celoživotního učení Comenius Regio, č. projektu COM-REG-2013-001. Projekt je financován Evropskou unií.   →

Hlavní podmínkou realizace projektu je uskutečnění mobilit, tj. vzájemných návštěv partnerů projektu ze slovenské a české strany za účelem výměny zkušeností a posílení dlouhodobé spolupráce mezi Nitrianským samosprávným krajem a Moravskoslezským krajem v oblasti zdravotnických oborů.

Mobilita byla zahájena ve Střední zdravotnické škole v Nitře, kde se účastníci cesty zúčastnili hodnocení a diskuse výsledků předcházející mobility. V odpoledních hodinách proběhly prezentace školy a diskuse k tématům Požadavky trhu práce a žáků, workshop a absence na odborné praxi a porovnání jejich systémů v ČR a SR.

Druhý den účastníci navštívili otevřené hodiny z předmětů Základy ošetřování a asistence s metodou CLIL a hodiny matematiky s využitím metody IKT ve Střední zdravotnické škole Nové Zámky. V odpoledních hodinách proběhla návštěva Fakultní nemocnice s poliklinikou Nové zámky, kde účastníkům byla prezentována historie a současnost nemocnice a proběhly prohlídky jednotlivých oddělení, na kterých probíhají praktická vyučování žáků Střední zdravotnické školy Nové Zámky. Návštěvníci se rovněž zúčastnili exkurze v zařízení pro seniory Claritas ve Dvorech nad Žitavou. Třetí den proběhl na Úřadu Nitrianského samosprávného kraje, kde se připravovaly prezentace pro závěrečné konference pro odbornou veřejnost, proběhly diskuze k závěrečnýcm hodnocením a výstupům projektu, tvorbě materiálů k DVD a hodnocení druhého roku spolupráce v rámci realizace projektu.

Pracovní cesta byla z hlediska naplnění cílů projektu nezbytná a setkání bylo jednoznačně přínosem pro všechny zúčastněné strany.

 

 

Mgr. Delongová Karin

 

Prezentace výstupů projektu 7.4. 2015 v Karviné

 7.4. 2015 se konala v Karviné závěrečná prezentace výstupů projektu partnerů ze Slovenska. Akce se zúčastnili žáci a pedagogové partnerských škol z ČR, zástupci MSK, zástupci nemocnice v Havířově a Karviné, odborná veřejnost.

 Program prezentace

Více informací o projektu najdete na http://info.unsk.sk/comenius/

 

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.