Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Informace o studiu

Informace o studiu

INFORMACE O STUDIU NA SZŠ

V současné době Střední zdravotnická škola v Karviné nabízí 2 studijní obory:

  • Zdravotnický asistent 53-41-M/01 (od 1.9. 2010 podle ŠVP Praktická sestra)
  • Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 (od 1.9. 2011 podle ŠVP Zdravotnické lyceum)
  • Zdravotnický asistent 53-41-M/01 (od 1.9. 2014 podle ŠVP Zdravotnický asistent)


STUDIJNÍ OBORY

  • Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny:

  • 2 třídy (60 žáků) oboru Zdravotnický asistent,
  • 1 třída (30 žáků) oboru Zdravotnické lyceum

 

 

Zdravotnický asistent

Jedná se o čtyřleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Rozpis předmětů je dán učebním plánem a vychází z rámcových vzdělávacích plánů pro daný obor.

Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách (ošetřovatelství, psychiatrie, dětská sestra, porodní asistentka, rehabilitační pracovník apod.) nebo na vysokých školách. Absolvent oboru Zdravotnický asistent může po maturitě pracovat na kterémkoli oddělení NsP (kromě novorozeneckého a porodního sálu), v ambulancích, u praktických lékařů, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd.

Zdravotnický asistent má poskytovat ošetřovatelskou péči dospělým a dětem, podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti (např. hygienická péče, měření fyziologických funkcí, péče o pomůcky, aplikace léků ústy, dýchacími cestami, injekcemi do svalu, pod kůži, odběry krve, moče, stolice, převazy ran atd.).

V souvislosti se vstupem do EU došlo ke změnám ve zdravotnickém školství, obor Všeobecná sestra se na SZŠ změnil na 4letý maturitní obor Zdravotnický asistent. Obory porodní asistentka a všeobecná sestra jsou v EU regulovaná povolání, název "sestra" je tzv. ochranná známka pro absolventy vysoké školy a VOŠ, nemůže být stejný pro absolventy SZŠ.

Přesné kompetence jednotlivých zdravotnických pracovníků (středoškolských i vysokoškolských) jsou dány vyhláškou MZ o kategorizaci zdravotnických pracovníků. Počítá se s tím, že ve zdravotnických zařízeních bude pracovat 60-70 % středních zdravotnických pracovníků (zdravotnický asistent, nutriční asistent, farmaceutický asistent apod.), a 30-40 % vysokoškolských pracovníků (sester).

rozdíl mezi zdravotnickým asistentem a ošetřovatelem

 

Zdravotnické lyceum

 Zdravotnické lyceum - jedná se o 4leté maturitní studium gymnázia zaměřené na zdravotnictví. Tento obor má škola zařazen od 1.9. 2006.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z všeobecných i odborných předmětů.  Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud nebude absolvent pokračovat ve studiu, může získat formou akreditovaných kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání. Absolventi se mohou také uplatnit přímo na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

 

 

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.