Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Klasifikace na webu

Klasifikace na webu

Informace k průběžné klasifikaci - čtěte pozorně!

 

Vyučující aktualizují klasifikaci nejpozději ke konci každého měsíce.

Vyučující se při zadávání známek  řídí:

  • zásadami hodnocení a klasifikace, které jsou součástí školního řádu
  • dohodou v předmětových komisích
  • svými individuálními zvyklostmi a specifiky jednotlivých předmětů

 

Vyučující se mohou individuálně rozhodnout, zda ke známce uvedou datum a slovní poznámku.

Tento informační  web zřizujeme nad rámec povinností školy, vyplývajících ze školského zákona a doufáme, že zveřejnění klasifikace bude přínosem pro rodiče, žáky i vyučující.

 

Doporučení: kódy jsou tajné, nesdělujte je cizím osobám, mohlo by dojít ke zneužití dat.

 

 

autor: Mgr. Ivana Pinkasová

Vstupy do klasifikace na webu

 

 

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.