Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Modernizace výuky » celý článek

Modernizace výuky ve zdravotnických oborech

Informace o projektu Modernizace výuky ve zdravotnických oborech | 13.03.2014 Zpět na seznam aktualit Modernizace výuky

Informace o projektu:   →

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

 

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/25.01401

 

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit kvalitu vzdělávání ve zdravotnických oborech, a to prostřednictvím modernizace stávajících učeben a laboratoří odborných i přírodovědných předmětů na šesti středních zdravotnických školách ve všech okresech Moravskoslezského kraje. 

 

Výstupy projektu

Prostřednictvím realizace projektu vznikne v Moravskoslezském kraji 36 inovovaných a modernizovaných učeben, čímž budou vytvořeny materiální podmínky pro zkvalitnění výuky zdravotnických oborů v Moravskoslezském kraji.  

V jednotlivých učebnách bude dle jejich zaměření probíhat výuka ošetřovatelství, první pomoci, anatomie a somatologie, chemie, fyziky a biologie. Pořizované vybavení bylo komplexně posuzováno a koncipováno tak, aby plně pokrylo nároky na kvalitní přípravu žáků v daných předmětech. Realizace projektu umožní rozšíření a zkvalitní praktické části výuky. 

 

Výsledky projektu 

·         vybavení 36 učeben moderními pomůckami,

·         zlepšení mezipředmětové návaznosti,

·         zlepšení manuálních dovedností žáků využíváním kvalitních pomůcek,

·         zvládnutí práce s moderními technologiemi ve zdravotnictví,

·         zatraktivnit studium na vybraných středních školách,

·         zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce a

·         lépe žáky připravit pro další studium na vysokých školách.  

 

Partneři projektu 

  • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o.,
  • Střední zdravotnická škola, Frýdek – Místek, p. o.,
  • Střední zdravotnická škola Karviná, p. o.,
  • Střední zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2, p. o.,
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, p. o. a
  • Mendelova střední škola Nový Jičín, p. o.

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

18 993 767,42

Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%)

16 046 527,30

Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %)

2 831 740,12

 

Doba realizace projektu

leden - prosinec 2014

Fotografie z realizovaného projektu můžete vidět ve fotogalerii zde 

Návštěvníci školy si mohou učebny prohlédnout na dnech otevřených dveří.

 

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.