Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Obecné informace

Obecné informace

 • SZŠ Karviná je školou s dlouholetou tradicí, která kvalitně připravuje budoucí zdravotnické pracovníky pro jejich náročné povolání a od 1.9.2006 připravuje studenty v oboru Zdravotnické lyceum pro studium na VŠ.
 • Obsahem studia jsou předměty všeobecně vzdělávací a odborné. V 1. a 2. ročníku převládají teoretické předměty, do 3. a 4. ročníku je zařazena praktická výuka ve zdravotnických zařízeních. Škola pořádá v 1. ročníku lyžařský výcvik a ve 2. ročníku letní sportovně turistický kurz. Součástí studia jsou odborné exkurze.
 • Naši absolventi nacházejí uplatnění v široké síti zdravotnických zařízení regionu (nemocnice, soukromá zdravotnická zařízení, rehabilitační sanatorium apod.)
 • SZŠ je umístěna v budově naproti Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity a je k ní velmi dobré dopravní spojení. U školy jsou autobusové zastávky většiny linek MHD a autobusů ze směru od Českého Těšína, Havířova, Ostravy, Orlové a Bohumína. Nádraží ČD je dosažitelné autobusy MHD.

 

  

Naše škola nabízí 2 studijní obory:

  

         Zdravotnický asistent

         53-41-M/01

 • Jedná se o čtyřleté denní studium pro absolventy 9. tříd základních škol a starší. Připravuje žáky pro práci ve zdravotnických zařízeních. Studium je ukončeno maturitní zkouškou ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.
 • Žáci mohou pokračovat ve specializačním studiu na vyšších odborných školách (ošetřovatelství, psychiatrie, dětská sestra, porodní asistentka, rehabilitační pracovník apod.) nebo na vysokých školách.
 • Absolvent oboru Zdravotnický asistent může po maturitě pracovat na kterémkoli oddělení NsP (kromě novorozeneckého a porodního sálu), v ambulancích, u praktických lékařů, v lázních, domovech důchodců, LDN, v ústavech sociální péče atd. nebo pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ.

        

                                                                

 

 

         Zdravotnické lyceum

         78-42-M/04

 

 • Jedná se o čtyřleté maturitní studium na úrovni gymnázia zaměřené na zdravotnictví.
 • Absolventi jsou připraveni ke studiu všech oborů na lékařských fakultách, zdravotně sociálních fakultách, vyšších zdravotnických školách a na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech. Pokud nebude absolvent pokračovat ve studiu, může získat formou akreditovaných kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání. Mohou se také uplatnit přímo na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví nebo na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

 

                                                              

 

Odborná praxe oboru zdravotnický asistent

 

 • Ve 3. a 4. ročníku je zařazena praxe ve zdravotnických zařízeních v předmětu ošetřování nemocných.
 • Ve 3. ročníku je to dvanáct hodin týdně a ve 4. ročníku čtrnáct hodin týdně po celý školní rok.
 • Výuka ve třetím ročníku je zakončena dvacetidenní odbornou praxí ve zdravotnických zařízeních.
 • Při vyučování se třída dělí na skupiny.
 • Výuku vede odborná učitelka.

 

                                                                

 

Vybavení školy 

 • odborné učebny ošetřovatelství a psychologie, chemie, fyziky, biologie a somatologie
 • tělocvična + posilovna
 • sportovní areál
 • 2 počítačové učebny připojené k Internetu
 • žákovská a odborná knihovna
 • školní jídelna a bufet
 • každá třída je vybavena počítačem, dataprojektorem a promítacím plátnem
 • od školního roku 2010/2011 je zavedena elektronická třídní kniha

 

                                                               

 

Akce školy

 

 • filmová a divadelní představení
 • sportovní akce a soutěže
 • vědomostní soutěže
 • olympiády
 • projektové dny
 • adaptační projekty

 

Mimoškolní činnost

 

 • Žáci mohou rozvíjet své zájmy a nadání v zájmových kroužcích, např. (kroužek první pomoci, recitační, aerobiku atd.).
 • Také mohou ovlivňovat život školy jak prostřednictvím studentské rady, tak svými příspěvky do školního časopisu.
 • Nemalou zásluhu na dobrém jménu školy má také spolupráce školy s rodiči prostřednictvím SRPŠ.

 

Proč asistent a ne sestra?

 

 • V souvislosti se vstupem do EU došlo ke změnám ve zdravotnickém školství, obor  Všeobecná sestra se na SZŠ změnil na 4letý maturitní obor Zdravotnický asistent.
 • Obsahově se osnovy oboru Zdravotnický asistent příliš neliší od původního oboru Všeobecná sestra, byly však posíleny všeobecně vzdělávací předměty vzhledem k připravovanému školskému zákonu a státní maturitní zkoušce.
 • Přesné kompetence jednotlivých zdravotnických pracovníků (středoškolských i vysokoškolských) jsou dány vyhláškou MZ o kategorizaci zdravotnických pracovníků. Počíta se s tím, že ve zdravotnických zařízeních bude pracovat 60-70 % středních zdravotnických pracovníků (zdravotnický asistent, nutriční asistent, farmaceutický asistent apod.), a 30-40 % vysokoškolských pracovníků (sester).

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.