Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Přijímací řízení 2018 | 30.01.2018 Zpět na seznam aktualit Přijímací řízení

 VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění  1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělávání uvedených níže:

 

 Obor 53-41-H/01    Ošetřovatel  - tříletý učební obor s výučním listem, uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Obor 53-41-M/01  Zdravotnický asistentčtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

Obor 78-42-M/04  Zdravotnické lyceumčtyřleté studium s maturitní zkouškou, uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška se nekoná

jednotná přijímací zkouška pro  obory Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum se koná

dne   12.4. 2018 v prvním termínu a dne 16.4.2018 ve druhém termínu

formou písemných testů společnosti CERMAT, a to  z českého jazyka a matematiky.

Jednotné zkušební schéma

----------------------------------------------------------

Bližší podmínky přijímacího řízení:

 Obor 53-1-H/01   Ošetřovatel

                                                             - bude přijato 24 žáků- 1 třída -denní studium

Kritéria pro přijetí a bodové hodnocení zde

(Zohledňujeme výsledky v soutěžích a aktivní zájem o obor)

 

Je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

  • potvrzení o zdravotní způsobilosti musí být uvedeno na přihlášce v příslušné kolonce!
  • pro potřeby lékařů je možno využít tuto žádost - posudek o zdravotní způsolbilosti ke vzdělávání

 

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne  1.3. 2018

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

U cizincú bude znalost českého jazyka ověřena pohovorem.

 

 Obor 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 

                                                           - bude přijato: 60 žáků -2 třídy - denní studium

Kritéria pro přijetí a bodové hodnocení zde

(Zohledňujeme výsledky v soutěžích a aktivní zájem o obor)

 

Je vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti

 

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne  1.3. 2018

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí

 

Obor 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 

                                                           - bude přijato: 30 žáků -1 třída - denní studium

Kritéria pro přijetí a bodové hodnocení zde

Není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti!

Přihlášku doručte do školy nejpozději dne   1.3. 2018

Uchazeči s přiznanými podpůrnými opatřeními doloží k přihlášce doporučení poradenského zařízení.

Cizinci mohou požádat o prominutí zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit k přihlášce).

Zkouška z českého jazyka může být nahrazena pohovorem viz. Kritéria pro přijetí

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit

 

 


 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.