Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Školská rada

Školská rada

 

Byla zřízena Moravskoslezským krajem podle ustanovení paragrafu 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dnem 1. 9. 2005, číslo ŠR/085/2005.

Členové ŠR pro tříleté období 2017 - 2020:

Radou kraje byli jmenováni:

PhDr. Marcela Hluštíková  ... předseda školské rady
Mgr. Andrea Kopáčková

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

PaedDr. Petr Šářec
Mgr. Tomáš Pšenička  ... místopředseda školské rady


Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

Monika Szkwarová
Martina Jastrzembská

Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání svolává ředitel školy.

zápis z jednání školské rady dne 17.10.2017

 

Vyhlášení voleb do školské rady

ředitelka školy vyhlásila volby do školské rady  pro volební období 2017 - 2020

a jmenovala volební komisi dne 29.6. 2017

 

Oznámení volební komise:

Volby do školské rady z řad poedagogů se uskuteční dne 28.8.2017 (budou zvoleni 2 zástupci)

pedagogičí pracovníci mohou podávat návrhy na členy do 28.8.2017 do 8.30 hod a dále na úvodní poradě dne 28.8.2017.

 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků se uskuteční dne 25.9.2017 na plenární schůzi SRPŠ (budou zvoleni 2 zástupci)

Návrhy na členy se mohou podávat do 10.9.2017

 

Výsledky voleb budou zveřejněny 26.9.2017 po vyhodnocení volební komisí.

Karviná  28.7.2017

Mgr. Wieslaw Farana, předseda volební komise

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.