Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
Karviná-Mizerov, 733 01
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Školská rada

Školská rada

Vyhlášení voleb do školské rady

ředitelka školy vyhlásila volby do školské rady  pro volební období 2017 - 2020

a jmenovala volební komisi dne 29.6. 2017

 

Oznámení volební komise:

Volby do školské rady z řad poedagogů se uskuteční dne 28.8.2017 (budou zvoleni 2 zástupci)

pedagogičí pracovníci mohou podávat návrhy na členy do 28.8.2017 do 8.30 hod a dále na úvodní poradě dne 28.8.2017.

 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků se uskuteční dne 25.9.2017 na plenární schůzi SRPŠ (budou zvoleni 2 zástupci)

Návrhy na členy se mohou podávat do 10.9.2017

 

Výsledky voleb budou zveřejněny 26.9.2017 po vyhodnocení volební komisí.

Karviná  28.7.2017

Mgr. Wieslaw Farana, předseda volební komise

 

 

Byla zřízena Moravskoslezským krajem podle ustanovení paragrafu 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dnem 1. 9. 2005, číslo ŠR/085/2005.

Členové ŠR pro tříleté období 2014 - 2017:

Radou kraje byli jmenováni:

PhDr. Marcela Hluštíková
Mgr. Andrea Kopáčková

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Mgr. Petra Brzósková
Mgr. Monika Kotyzová


Za zákonné zástupce a zletilé žáky byli zvoleni:

ThLic. Vladislav volný Th.D.
            Andrea Šimíková

Funkční období členů jsou tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává jejípředseda, první zasedání svolává ředitel školy.


Na prvním zasedání nové školské rady dne 7. 10. 2014 byli zvoleni:

Předseda školské rady: PhDr. Marcela Hluštíková
Místopředseda: Mgr. Monika Kotyzová

 

Zápisy z jednání školské rady

Zápis z jednání školské rady 14. října 2015

Zápis z jednání školské rady 31. srpna 2015

Zápis z jednání školské rady 19. února 2015

Zápis z jednání školské rady 7. října 2014

 

Vyhlášení voleb do školské rady

ředitelka školy vyhlásila volby do školské rady  pro volební období 2014 - 2017

a jmenovala volební komisi dne 29.6. 2014

 

Volby do školské rady z řad poedagogů se uskuteční dne 29.8.2014 (budou zvoleni 2 zástupci)

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků se uskuteční dne 25.9.2014 na plenární schůzi SRPŠ (budou zvoleni 2 zástupci)

Výsledky voleb budou zveřejněny 26.9.2014 po vyhodnocení volební komisí.

V Karviné dne 29.6.2014

Mgr. Wieslaw Farana, předseda volební komise

 

Z řad zákonných zástupců a zletilých žáků jsou navrhováni tito kandidáti :

1. pan Vladislav Volný (1.ZL)

2. paní Andrea Šimíková (2.B)

V Karviné 25.8.2014

Mgr. Wieslaw Farana, předseda volební komise

 

 

 

Období 2011 - 2014 | 12.01.2011 | zobr: 993x

Období 2011 - 2014       →

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.