Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Studentská rada

Studentská rada

STUDENTSKÁ RADA 2017/18 | 16.10.2017 | zobr: 59x

 Nový školní rok přináší změny ve složení studetské rady!

 

Studentská rada SZŠ Karviná

 

 

 

Členy studentské rady jsou zvolení zástupci žáků obou oborů vzdělávání a všech ročníků v daném školním roce.

Předsedou Studentské rady je od roku  2014 Lenka Nieslaníková ze 4. ZL.

Studentská rada je poradní orgán žáků školy, který byl založen v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písmeno d) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

Existence a činnost studentské rady je podporována vedením školy.

Cíle Studentské rady:

 • Přispívat ke zlepšení vzájemných vztahů žáků a učitelů školy.
 • Se svolením vedení školy připravovat a organizovat kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací akce na půdě školy i mimo ni.
 • Spolupodílet se na propagaci školy a podporovat prospěšné činnosti školy.
 • Spolupracovat s vedením školy, třídními učiteli a žáky na řešení vzniklých problémů.
 • Zprostředkovávat výměnu informací mezi žáky a vedením školy, učiteli, zaměstnanci školy.
 • Přispívat k předcházení negativních jevů ve škole.
 • Řešit připomínky a návrhy žáků v zájmu lepšího chodu školy.
 • Prezentovat svou práci na webových stránkách školy, nástěnce, apod.

Od roku 2012 se podařilo na podnět studentsté rady vyřešit tyto problémy:

 • úprava sprch - závěsy, háčky, zrcadla
 • zřízení automatu na nápoje
 • dodání pomůcek do školní výdejny

a studentská rada pomohla zorganizovat nebo sama iniciovala organizací těchto akcí:

 • studentský den + bažantka
 • 2 charitativní sbírky na postižené děti

Koordinátor

Je pověřený zaměstnanec školy, který žákům radí, jak demokraticky spravovat a řídit Studentskou radu a napomáhá jim s organizací projektů a akcí .

Od roku 2012 je koordinátorem Mgr. Eva Juřenová.

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.