Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Komunikace s nemocnými - interaktivní výuková aplikace | 06.01.2011 Zpět na seznam aktualit Uskutečněné projekty


Projekt SIPVZ zaměřený na problematiku chybějícího software v oblasti psychologie, pedagogiky a komunikace pro výuku zdravotnických pracovníků. Aplikace vytvořená vyučujícími naší školy umožňuje interaktivní výuku pomocí moderních informačních technologií.

 Základní informace o projektu

Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kraj Moravskoslezský
Název dotačního programu Projekty SIPVZ
Rozsah Působnost regionální
Cílová skupina žáci a studenti
Okruh C – využití ICT na středních a vyšších odborných školách
Téma 1.1 - vytvoření výukového obsahu nebo výukového materiálu
Projekt jednoletý
Doba realizace projektu od 01.06.2005 do 31.12.2005
Místo realizace projektu SZŠ Karviná
Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxe SZŠ Frýdek-Místek

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace projektu

Projekt řeší problematiku chybějícího výukového software v předmětu psychologie a pedagogika a předmětu psychologie a komunikace. Výuková aplikace podporovaná informačními technologiemi umožní interaktivní vyučování.

Výuková aplikace bude tematicky zaměřena na komunikaci s nemocnými a bude zpracována jako vyučovací hodiny. Důraz je kladen na začlenění inovativních metod a forem výuky, na uplatňování mezipředmětových vztahů (psychologie-ošetřování nemocných) a týmovou spolupráci vyučujících.

Výuková aplikace bude obsahovat kolekci interaktivních výukových prezentací, sbírku modelových situací, soubor žákovských pracovních listů, metodickou příručku, testy k ověřování učiva, formuláře pro mezipředmětovou komunikaci.

Výstupem bude soubor interaktivních prezentací v elektronické podobě tak, aby byly spustitelné v obecném www prohlížeči, tj. nezávisle na typu interaktivní tabule. Ostatní součásti výukové aplikace budou zpracovány v elektronické i v tištěné podobě.

 

Další informace o projektu


Průběh projektu

O výukové aplikaci

Realizační tým

 

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit

Výukové aplikace

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.