Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Buňka - interaktivní výuková aplikace | 06.01.2011 Zpět na seznam aktualit Uskutečněné projekty


Projekt "Buňka" klade důraz na vytvoření mezipředmětových vztahů v rámci výuky tohoto celku. Zaměřuje se na využití interaktivních výukových metod ve vzdělávání všeobecných i odborných předmětů.

Základní informace o projektu

Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kraj Moravskoslezský
Název dotačního programu Projekty SIPVZ
Rozsah Působnost regionální
Cílová skupina žáci a studenti
Okruh C – využití ICT na středních a vyšších odborných školách
Téma 1.1 - vytvoření výukového obsahu nebo výukového materiálu
Projekt jednoletý
Doba realizace projektu od 01.06.2005 do 31.12.2005
Místo realizace projektu SZŠ Karviná
Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxe SZŠ Frýdek-Místek

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace projektu

nteraktivní výuková aplikace se zaměřuje na celek Buňka a bude zpracován jako vyučovací hodiny. Důraz je kladen na vytvoření mezipředmětových vztahů (BI-CHE-FY-ICT-estetika-ošetřovatelství-somatologie), začlenění inovativních metod do výuky a rozvoj týmové spolupráce všeobecných i odborných vyučujících.

Projekt řeší problematiku chybějícího softwaru podporujícího mezipředmětové vztahy všeobecně vzdělávacích předmětů v úzké návaznosti na obor studia. Současně se zaměřuje na využití interaktivních výukových metod ve vzdělávání.

Výuková aplikace bude obsahovat kolekci interaktivních výukových prezentací, laboratorní cvičení, testy, pracovní listy, metodickou příručku. Materiály budou umístěny na webových stránkách, což umožní využití i pro e-learning.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit interaktivní výukovou aplikaci pro tematický celek Buňka s využitím vztahů mezi všeobecně vzdělávacími předměty (BI – CHE – FY – IKT – estetika) a odbornými předměty (ošetřovatelství – somatologie) pro žáky 1. a 2. ročníků středních zdravotnických škol.

Mezi dílčí cíle patří:

1. implementovat ICT a zařadit inovativní prvky do výuky,

2. připravit výukovou aplikaci ve formě použitelné současně pro e – learning,

3. cíleně využívat mezipředmětové vztahy mezi všeobecně vzdělávacími a odbornými předměty,

4. příprava na tvorbu RVP pro střední odborné školy,

5. zefektivnit osvojování informační gramotnosti v úzké návaznosti na obor studia,

6. podpořit kreativitu žáků při uplatňování získaných dovedností a znalostí získaných v předmětech informační a komunikační technologie a estetika (výtvarná výchova) v součinnosti s tvorbou výukové aplikace,

7. motivovat i ostatní vyučující SZŠ k implementaci ICT do výuky jednotlivých předmětů a k efektivnímu využívání mezipředmětových vztahů.

Díky tvorbě výukové aplikace a implementaci ICT můžeme zavést inovativní prvky do výuky, efektivněji využívat mezipředmětové vztahy. Žáci budou schopni účelně využít znalostí a dovedností získaných ve všeobecných předmětech v návaznosti na obor studia.
Současně žáci i učitelé zvýší svou ICT gramotnost.

 

Další informace o projektu


Průběh projektu

O výukové aplikaci

Realizační tým

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit

Výukové aplikace

 

- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.