Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Výchovný poradce » celý článek

Výchovný poradce

 

Mgr. Daria Gazurová

Kontakt:                       Kabinet č. 106

                                    Telefon (sekretariát):  596 311 774

                                    E-mail:  gazurova@sszdra-karvina.cz

 

Konzultační hodiny

Pro studenty:               Pondělí a středa 9.25 - 15.00 (výchovný poradce je přítomen na pracovišti)

Pro rodiče:                  Pondělí 13.30 - 15.00

                                   Středa 13.45 - 15.00 a dále kdykoliv po domluvě

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náplň činnosti výchovného poradce | 09.12.2016 Zpět na seznam aktualit Výchovný poradce

Náplň činnosti  →

 • Intervenční činnost pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro inkluzi žáků se zdravotním postižením /pokud postižení není v rozporu s požadavky na zdravotní stav absolventa/
 • Spolupráce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Zákon 82/2015Sb., Vyhláška  27/2016Sb.)
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb
 • Shromažďování podkladů pro tvorbu Plánu pedagogické podpory
 • Seznamovat učitele s hlavními tezemi inkluzívního vzdělávání
 • Seznámit učitele s tvorbou PLPP, evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vyhledávání žáků, kteří nezvládají vzdělávací nároky
 • Pomoc žákům, kteří nezvládají vzdělávací nároky
 • Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky podle platné legislativy (Zákon 82/2015Sb., Vyhláška  27/2016Sb.)
 • Práce ve výchovné komisi
 • Vedení písemných záznamů o činnosti výchovného poradce, navržených a realizovaných opatřeních
 • Sledování absence
 • Mapování příčin záškoláctví
 • Spolupráce s metodikem prevence
 • Práce s jednotlivci a třídními kolektivy v rámci prevence rizikového chování
 • Spolupráce s centrem krizové pomoci a pedagogicko-psychologickou poradnou
 • Poradenská pomoc žákům i rodičům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 • Poskytování informací o studijních oborech na škole – den otevřených dveří, burzy zaměstnání, besedy
 • Poskytování informací z Úřadu práce, Krajského úřadu – odbor školství
 • Zjišťování nových informací (krajská konference, semináře, odborná literatura)

 

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.