Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
facebook zdravotní školy Borovského 2315/1
Mizerov, 734 01 Karviná
SZŠ na mapě
Telefon
Sekretariát:596 311 774
sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz
Úvodní stránka » Výchovný poradce » celý článek

Výchovný poradce

 

Mgr. Daria Gazurová

Kontakt:                       Kabinet č. 106

                                    Telefon (sekretariát):  596 311 774

                                    E-mail:  gazurova@sszdra-karvina.cz

 

Konzultační hodiny

Pro studenty:               Pondělí a středa 9.25 - 15.00 (výchovný poradce je přítomen na pracovišti)

Pro rodiče:                  Pondělí 13.30 - 15.00

                                   Středa 13.45 - 15.00 a dále kdykoliv po domluvě

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o inkluzi | 10.12.2016 Zpět na seznam aktualit Výchovný poradce

Změny od nového školního roku 2016/17 v souvislosti s tzv. inkluzí →

Od 1. září 2016 vstoupila v platnost novela školského zákona a vyhláška, týkající se společného vzdělávání žáků (inkluze). Škola ve spolupráci s poradenskými zařízeními zajišťuje pro všechny žáky rovné podmínky ke vzdělávání. Pro žáky se zprávou z vyšetření po 1. 9. 2016 je nově zajištěn systém podpůrných opatření ve výuce, pro žáky s platnou zprávou do 31. 8. 2016 pokračuje zohledňování obtíží ve výuce podle stávající legislativy.

Podpůrná opatření mají 5 stupňů

1. stupeň - určuje škola na základě pozorování a vyhodnocování obtíží jednotlivých žáků a následně je vytvořen Plán pedagogické podpory, který obsahuje podpůrná opatření

2.- 5. stupeň - určuje pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum a následně je vystaveno doporučení k zajištění podpůrných opatření. Podpůrná opatření mohou být realizována bez finančního zajištění nebo, pokud doporučení toto obsahuje, s finančním zajištěním (např. nákup kompenzačních pomůcek, zajištění hodin výuky navíc, zajištění asistenta pedagoga aj.)

Žáci, kteří mají nárok na podporu jsou uvedeni v tomto dokumentu.

Žádáme rodiče, aby kontaktovali školu  v případě, že jejich dítě potřebuje některou z výše uvedených forem podpory.

Zpět na seznam aktualit Zpět na seznam aktualit
- HEski -
Tato stránka je vytištěna z webu www.sszdra-karvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.